Nå kan du kjøpe fisk på mobil!

Nå kan du kjøpe fisk på mobil!

Hvert år selges millioner av kilo sjøfryst fisk og skalldyr til norske kjøpere gjennom Råfisklagets auksjon. Verdiene er enorme. Fisken selges videre til utlandet eller foredles til filetprodukter, klippfisk eller hel- og halvfabrikata. Som følge av koronapandemien har spise- og kjøpevaner over hele verden forandret seg. Vi spiser mer hjemme og mindre i kantiner og på restauranter. Dette har ført til at salget av fryst sjømat i butikk og i nettbutikk har økt, mens salget av fersk sjømat har gått ned.

- Da koronapandemien lukket ned Norge i mars, stoppet alt salg av sjøfryst sjømat opp et par uker, sier prosjektleder Sara Izquierdo. Det var som at hele verden holdt pusten. Da salget kom i gang igjen gikk prisene ned, men all fisken ble solgt, nå også til helt nye marked.

Også arbeidsvanene til de fleste har blitt påvirket, vi sitter for eksempel mer på hjemmekontor. Sara er derfor ekstra glad for at Råfisklaget har rustet seg med nye auksjonssider som er skreddersydd for mobiltelefon og nettbrett.

- Våre tjenester må være tilgjengelig 24/7 på alle slags enheter slik at man får gjort jobben der man er - enten man er hjemme, på havet, hytta, på reise eller på kontoret.

Auksjonssystemet er det samme som tidligere, men programvaren og utseendet er helt nytt og lettere å bruke. Nye funksjoner har det også blitt.

- Helt nytt er at fisker nå kan godkjenne det som legges ut for salg med mobiltelefon, tidligere måtte de ringe eller sende e-post til oss, sier hun.

Også tjenestene og navigeringen er forenklet. Informasjon om varen slik som pris, størrelse, fiskefartøy, miljømerking, fangstområde, redskap og hvilket fryselager varen oppbevares ved, vises med en gang. En annen populær tjeneste som nå er skreddersydd for mobil er når kjøper og fisker skal godkjenne salg og inngå kontrakter.

- Det er nå like enkelt som å godkjenne en regning i mobilbanken. Når man har trykt «godkjenn» så er avtalen inngått og man er juridisk bundet, sier Sara.

Den nye auksjonen er testet og lansert, og Råfisklaget er rustet for å gjøre justeringer etter hvert som vi får tilbakemeldinger fra brukerne.

- Vi ønsker gjerne din tilbakemelding, sier Sara.

 

Bilde: Prosjektleder Sara Izquierdo er glad for å kunne tilby kunder og kjøpe fisk via et tastetrykk på mobiltelefon. Foto: Norges Råfisklag.

Film: Slik kjøper du fisk på mobil

Auksjonsregelverk - generelle regler

Norges Råfisklags generelle bestemmelser for auksjon av fangster ombord i fiskefartøy og auksjon/kontraktsalg av fisk og fiskeprodukter ut fra lager beliggende i Råfisklagets distrikt.

Se rundskriv nr 3/2021 med vedlegg 1 her Se vedlegg nr 2 her


https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/