Nykommeren sprenger alle rekorder!

Nykommeren sprenger alle rekorder!

Snøkrabben er kongekrabbens mindre kjente «lillebror». Den er mindre, klørne er bøyd fremover og den har en søtere smak. Nå skriker hele verden etter delikatessen.

Mai måned ble tidenes beste måned for eksport av skalldyr fra Norge, og verdiøkningen på snøkrabben sprenger alle rekorder. Det ble eksportert nesten 800.000 kilo av snøkrabbe, til en verdi av 132 millioner kroner.

- I volum er det en økning på over 400 prosent, og i verdi er økningen på over 500 prosent sammenlignet med mai i fjor, sier en fornøyd Synne Guldbrandsen.

Hun er markedssjef i Råfisklaget, og forteller at USA er det desidert viktigste markedet for norsk snøkrabbe. Der er den populær mat på alt fra restauranter og hoteller til cruiseskip og kasino. Disse næringene har i stor grad vært nedstengt det siste året grunnet koronapandemien, så årsaken til den enorme økningen i eksportvolum og -verdi er en helt annen.

- Skalldyrsentusiaster har i denne perioden flyttet konsumet hjem, og den sterke etterspørselen etter premium skalldyr har dermed skapt nye markedskanaler. Spesielt snøkrabben har eksplodert i popularitet i dagligvarehandelen, forteller Guldbrandsen. Her ligger mye av årsaken til de svært positive tallene.

Nye vaner kan gi høyrere priser

I tiden som kommer blir spørsmålet om dagligvarehandelen vil beholde sin nyvunne posisjon etter at hotell- og restanter åpner opp igjen. Spørsmålet er om forbrukerne vil fortsette å kjøpe snøkrabbe i butikk, samtidig som de spiser krabbe på restaurant.

- Hvis dette er et varig nytt marked, vil økt etterspørsel kunne presse prisene opp ytterligere i tiden som kommer, sier en spent Guldbrandsen. Snøkrabben er nemlig regulert med en årlig kvote, og når denne er fisket må man vente til neste år før man får tak i nye forsyninger.

I år er det ti båter som fanger snøkrabbe, og kvoten for 2021 er nesten fisket. Fisket med teiner foregår langt nord i Barentshavet, og årets sesong kom i gang tidligere enn vanlig på grunn av lite havis. Samtidig rapporterer båtene at tilgangen på krabbe har vært svært god.

Bilde: Snøkrabbefisket langt nord i Barentshavet byr på røffe forhold. I år kom fisket i gang tidligere grunnet lite havis. Fotograf: Renat Besolov, på snøkrabbebåten "Northeastern".

FAKTABOKS:

Det norske kommersielle fisket etter snøkrabbe startet allerede i 2012 og har de siste par årene blitt kjent for mange.

Snøkrabben trives i vanntemperaturer mellom –1 °C og 6 °C og foretrekker dermed kaldere temperaturer enn for eksempel kongekrabben.

Vi finner den i Barentshavet, det nordvestlige Atlanterhavet og nordlige Stillehavet.

Minste skallbredde på krabbe som det er lov å fange er 9,5 cm.

Snøkrabben spiser bunndyr som krepsdyr, muslinger og slangestjerner. Ved teinefangst benyttes i hovedsak akkar som agn.

Fra og med 2017 ble det innført snøkrabbekvote for norsk sone i Barentshavet, fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet. Kvoten settes på nytt hvert år, og for 2021 er kvoten satt til 6 500 tonn. Kun fartøy med spesiell tillatelse kan delta i fisket.

Snøkrabben produseres om bord på fiskebåten og klørne fryses i esker med 20 lbs (9,07 kg). Fotograf: Renat Besolov på snøkrabbebåten "Northeastern".

Fisket etter snøkrabbe foregår langt nord i Barentshavet, og havis er en av de mange utfordringene fiskerne må håndtere. Fotograf: Renat Besolov "Northeastern".

Teinene preppes med agn for å lokke til seg og fange snøkrabben. Fotograf: Renat Besolov "Northeastern".

Markedssjef i Norges Råfisklag Synne Guldbrandsen, er spent på om det nye dagligvaremarkedet for snøkrabbe kommer til å vare etter hoteller og restauranter åpner igjen.https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/