Snart kan du signere på mobilen

Snart kan du signere på mobilen

Den er rykende fersk og har akkurat blitt rullet ut, som det så offensivt heter på fagspråket når man snakker om elektroniske tjenester. De aller første sedlene er i skrivende stund signert elektronisk via CatchSign-appen på mobilen, og testbrukerne er begeistret.

Prosjektleder og IT-konsulent Stein Pedersen forteller engasjert om den nye appen.

- Jeg veiledet Knut Tårnes på Troms Fryseterminal over telefon når han brukte tjenesten første gangen. Plutselig hører jeg; «Og der fòr han!». Knut snakket om seddelen. Da humret jeg litt for meg selv, innrømmer Stein og legger til; Meningen er jo at det skal være lettvint og gå raskt.

Mange har bidratt

Stein presiserer at det er mange som har vært med på utviklingen av tjenesten, som i disse dager testes av et begrenset antall brukere.

- Jeg jobber sammen med mange dyktige folk i Råfisklaget som alle har bidratt med sin spisskompetanse, i tillegg til systemleverandøren EDI-Systems som er pilot. Gjennom en helt fantastisk og felles innsats fra hjemmekontorer rundt omkring, trykket vi på for å få dette på plass snarest når situasjonen med koronaviruset og viktigheten av å holde avstand oppsto, sier Pedersen.

Kan holde trygg avstand

Sluttseddel er det lovpålagte dokumentet som fiskemottaket skriver for hver fangst av villfanget sjømat de tar imot, og må signeres av både fisker og kjøper. Landingsseddel brukes når fangsten ikke selges med det samme, f eks ved levering av sjøfryst fisk til fryseterminaler. Ofte er det trangt om plassen på kontorene der seddelen skrives. Timingen med signering via den enkeltes mobiltelefon kunne vel neppe blitt bedre, nå som vi skal holde avstand til hverandre for å unngå smittespredning av det aggressive koronaviruset. Fiskerinæringen forsyner mange mennesker med mat og er definert som en samfunnsviktig oppgave av myndighetene. Det er derfor ekstra viktig at folk i næringa holder seg friske og kan levere sjømat til folket, både i Norge og i verden. Det bidrar definitivt den nye tjenesten til. Kontrollsjef Charles Ingebrigtsen har deltatt i utviklingen.

- Fiskeren kan nå sitte om bord i båten, på trygg avstand, og signere seddelen. Det betyr ikke at han eller hun kan forlate leveringsstedet før signering. Loven forlanger nemlig at fisker og fiskekjøper skal være på samme sted og tjenesten inneholder GPS-koordinater som gjør at vi kan sjekke det, sier Ingebrigtsen.

Lettere å rette feil selv

Elektronisk seddel er ikke en nyhet, Råfisklaget har hatt det siden midt på nittitallet, først som en epostbasert løsning og etter hvert som «Seddel På Sekundet». Navnet kommer av at det kun tar sekunder fra fiskekjøper har sendt den fra sin PC til seddelen er ferdig behandlet og inne i Råfisklagets systemer. Med den nye signeringstjenesten på mobilen forenkles den elektroniske seddelen ytterligere.

- Det er spesielt i tilfellene når partene oppdager feil på seddelen hvor dagens system er litt tungvint. Loven forlanger skriftlig bekreftelse fra både fiskekjøper og fisker før vi kan endre en innsendt seddel, som juridisk er godkjent av begge parter. Det generer mange telefoner til oss, og mye unødig tidsbruk fra fiskemottakene forteller prosjektleder Stein Pedersen.

Muligheten for å endre seddel før den sendes inn til Råfisklaget flyttes med den nye løsningen ut til fiskekjøper og fisker.

- For det første får fiskekjøper en ekstra mulighet til å se igjennom seddel før han signerer. Oppdager han eller hun en feil, kan vedkommende velge «avvis» og seddelen åpnes opp for endring. Først når fiskekjøper har valgt «signer» går den videre til fisker for gjennomsyn og godkjenning, sier Pedersen

Snart tilgjengelig for alle

Tjenesten testes nå hos de 10 fryselagrene som tar imot- og cirka 40 fiskerne som leverer sjøfryste varer, der de bes om å teste og gi tilbakemeldinger på tjenesten. Forbedringer og feil rettes fortløpende i denne perioden, før tjenesten rulles ut til alle 400 fiskemottak og 6200 fiskere langs kysten fra Finnmark til Nordmøre.

Andre salgslag har innført tilsvarende løsninger, og personer som har en signeringsbruker fra eksempelvis Sildelaget kan benytte samme signeringsbruker hos Råfisklaget når mottakerne kommer i gang. Siden Råfisklaget behandler så mange sedler sammenlignet med de andre salgslagene, og har flere systemleverandører, har det vært riktig å vente til at "CatchSign" var godt utprøvd før den ble tatt i bruk.

 

Spørsmål og henvendelser, kontakt Benedicte Nielsen på telefon 41 47 33 45 eller epost:benedicte.nielsen@rafisklaget.no.

Gjennom en helt fantastisk og felles innsats fra hjemmekontorer rundt omkring, bidro denne gjengen med sin spisskompetanse og trykket på for å få CatchSign på plass snarest når situasjonen med koronaviruset og viktigheten av å holde avstand oppsto. Fra venstre: Stein Pedersen, Jan Olav Punsvik, Robert Hansen, Svein-Helge Haugen, Charles Ingebrigtsen, Stein-Arne Mortensen, Are Selnes.

02.APR.2020 10:29https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/