Skreien – naturens gave til Kyst-Norge! Av Svein Ove Haugland, ad. direktør 22.FEB.2020 Torsk i fritt fall! Av Jonette Braathen, kvalitetskontrollør 22.JUL.2019Fiskeindustrien taper ikke kampen om fryst råstoff! Av Svein Ove Haugland, adm. direktør 11.MAR.2019Om lønnsomhet bearbeiding og minstepris Av Svein Ove Haugland, adm. direktør 31.JAN.2019 Suksess med kvalitetsmerking av skrei Av Jonette Braathen 14.JAN.2019Sjømatnæringa må ta del i kampen mot matsvinn! Av Jonette Braathen 27.NOV.2018 Kjøling må bli det neste  Av Charles Ingebrigtsen og Jonette N. Braathen 4.JULI.2018Skreifisket – vinterens største eventyr! Av Svein Ove Haugland og Charles Aas 08.MAI.2018 Nok et rekordår for norske fiskere! Av Svein Ove Haugland for Norsk Fiskerinæring, ass. direktør 16.FEB.2018 Skal fiskeflåten eies av fiskerne eller av fiskeindustrien? Av Svein Ove Haugland, ass. direktør 14.NOV.2017 Et fiskeeventyr i særklasse Av Trygve Myrnavg, adm. direktør og Johnny Caspersen, styreleder 31.MAI.2017 Kvalitet og kontroll er avgjørende Av Trygve Myrnavg, adm. direktør 28.MAR.2017 Et nyttårsønske fra fiskerinæringen Av Trygve Myrnavg, adm. direktør 16.JAN.2017 Vi må ta vare på suksessformelen Av styreleder Johnny Caspersen og adm. dir Trygve Myrvang i Norges Råfisklag 31. MAI 2016Har du noen gang sett et førstesideoppslag om ukens fineste fangst?Av Lise Mangseth for High North News 28.APR.2016Med naturen som viktigste premissgiver Av Svein Ove Haugland, ass. direktør 29.OKT.2015 Tenk om de ikke kan jobben sin!? Av Lise Mangseth for High North News 17.SEP.2015 Nord-Norge har fridd, og jeg har sagt ja! Av Lise Mangseth for High North News 05.JUN.2015 Viktige forslag fra Tveterås-utvalget Av Trygve Myrvang medlem av Sjømatindustriutvalget 19.MAI.2015 Høringsuttalelse om Sjømatrådet 09.APR.2015 En gave fra Gud! (Eller var det Jens Evensen?) Av Lise Mangseth for High North News 31.MAR.2015 Norges Råfisklag og samfunnskontakt Av Trygve Myrvang, adm. direktør 25.FEB.2015 Det skjer et mirakel i Barentshavet Av Lise Mangseth for High North News 04.FEB.2015 Om økt verdiskaping av torsken Av Svein Ove Haugland, ass. direktør 22.JAN.2015 Om samfunnskontrakt og rammevilkår i sjømatsektoren Av Svein Ove Haugland, ass. direktør 28.AUG.2014https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/