Suksess med kvalitetsmerking av skrei

Suksess med kvalitetsmerking av skrei

Av Jonette Braathen, prosjektleder for kvalitetstilsynet i Norges Råfisklag.

Kvalitetsmerket Skrei betyr at du er garantert et produkt i toppklasse. Den har aldri vært mer ettertraktet i det internasjonale markedet, men hvor blir det av entusiasmen hos norske forbrukere?

Nå starter endelig vinterens vakreste eventyr; skreisesongen. En travel tid for kontrollørene i Norges Råfisklag som gjennomfører kontroll av kvalitetsmerket Skrei; flaggskipet for norsk hvitfisknæring i vintersesongen.

I en kronikk i Nationen 28. desember 2018 skrev forskere fra Forbruksforskningsinstituttet (SIFO og OsloMet) om effektene av myndighetenes satsing på kvalitetsmerking av mat. De hadde undersøkt norske husholdningers kjennskap til kvalitetsmerkene. Ifølge undersøkelsen mener forbrukerne at både matkvalitet og lokalmat er viktig, uten at det nødvendigvis fører til at nordmenn prioriterer kvalitetsmerket mat av den grunn. Kronikkforfatterne mener at vi rett og slett ikke legger merke til dem i havet av andre matmerker – og det gjelder særlig de som indikerer andre kvaliteter enn økologisk eller norsk opprinnelse, som kvalitetsmerket skrei.

Skrei med kvalitetsmerket har derimot stor suksess på bortebane. Markedene i Europa er mer enn klar når norsk kvalitetsmerket Skrei kommer i januar/februar. I løpet av 20 år har kvalitetsmerket Skrei blitt et sesongprodukt med stort gjennomslag i land som Spania, Frankrike og Sverige. Den koster litt mer, men har en kvalitet som gjør at den oppleves som bedre.

Skrei med kvalitetsmerket har ikke fått samme oppmerksomhet i markedet her hjemme, selv om noen fiskedisker i Norge flagger skreien med kvalitetsmerket. Heller ikke i år vet vi på forhånd om de norske ferskfiskforhandlere ser seg tjent med å betale for ekstra garantert kvalitet på skreien. Vi vet heller ikke om produsentene ser seg tjent med å ta den ekstra kostnaden det er med merking og pakking, eller å gjøre den ekstra innsatsen for å velge ut den beste skreien til det norske markedet. De har prøvd før, men har da erfart at mange norske forbrukere ikke er villig til å betale ekstra for å få den beste kontrollerte kvaliteten på vinterens høydepunkt i fiskedisken.

I Råfisklaget har vi fokus på kvalitet. Vi har ansvaret for Skreipatruljen, som i samarbeid med Norges Sjømatråd kontrollerer at skreien som pakkes til kvalitetsmerket Skrei tilfredsstiller kravene i skreistandarden. Vi ser en gledelig utvikling: Tross økt antall kontroller, finner kontrollørene stadig færre avvik. Kvaliteten som observeres på kvalitetsmerket Skrei på vei til markedet, eller ute i markedet, blir stadig bedre.

Fortsatt er det slik at kontrollørene av og til kommer over produkt som ikke er i tråd med det vi skal forvente av kvalitetsmerket Skrei. Når Skreipatruljen oppdager kvalitetsavvik får det umiddelbare konsekvenser for den som har pakket fisken, og patruljen gir samtidig veiledning i hvordan feilene skal rettes opp.

Antallet produsenter og eksportører som har lisens til å pakke og eksportere kvalitetsmerket Skrei har økt jevnt og trutt. Det er lov å pakke kvalitetsmerket Skrei mellom 1. januar og 30. april og vi merker at engasjementet og forventningene hos deltakerne er ekstra stort nå i begynnelsen av sesongen. Eksportvolumene har økt enormt siden oppstart av merkeordningen i 2006, og fisken oppnår en bedre pris i markedet.

Erfaringen er at kontroll utført av en uavhengig part virker, Skreipatruljen øker tilliten til kvalitetsmerket Skrei hos både produsenter og forbrukere.

14.JAN.2019

 

Fakta om kvalitetsmerket Skrei

Standarden for kvalitetsmerket Skrei eies av Norges Sjømatråd. Det er Sjømatrådet som gir pakkerier tillatelse til å bruke merket. Råfisklagets Skreipatrulje kontrollerer at pakkeriene følger standarden og at fisken som pakkes til kvalitetsmerket Skrei tilfredsstiller kvalitetskravene.

Les mer om kvalitetsnerket Skrei og Skreipatruljen herhttps://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/