Bli med oss på ryddelaget!

Bli med oss på ryddelaget!

Norges Råfisklag støtter for fjerde år på rad ryddeaksjoner fra Finnmark til Nordmøre. Søppel i havet er et enormt miljøproblem som berører oss alle, og vi håper at det også i år er mange som ønsker å delta sammen med oss i ryddedugnaden.

Hvem kan søke:
Alle lag og foreninger fra Finnmark til Nordmøre.

Prioriteringsområder 2021
Yttersideområder, områder nært fiskevær, samt områder som tidligere år ikke har blitt ryddet prioriteres. Strandsonene rundt Tromsø (Tromsøya, Kvaløya og fastlandet) er ikke med i årets aksjon.

Før søknad om støtte sendes til Råfisklaget ryddeaksjonen være registrert på Ryddenorge.no

Ved behov for ryddemateriell eller transport av søppel til deponi, forutsetter vi at dere bruker refusjonsordningen til Ryddenorge og kommunens/friluftsrådenes tjenestetilbud.

TRYKK HER for å fylle ut og sende inn søknad. Søknaden skal inneholde:

1. Aksjonskode fra Ryddenorge.
2. Navn på kommunen.
3. Navn på området/fjæra.
4. Navn på laget/foreningen.
5. Organisasjonsnummer til laget/foreningen.
6. Bankkontonummer til laget eller foreningen.
7. Navn på kontaktperson.
8. E-post til kontaktperson.
9. Beskriv behovet for rydding av området.
10. Lengde på fjæra som skal ryddes.
11. Antall deltakere på ryddeaksjon.
12. Angi hvis det er spesielle frakt- eller transportkostnader knyttet til ryddedugnaden.
13. Tidspunkt for rydding.

Vi tar kontakt med oppgitt kontaktperson på e-post, beregn inntil to ukers behandlingstid på din søknad.

Følg de til en hver tid gjeldende smittevernregler i ditt område for en trygg rydding.

Når ryddingen er gjennomført, må følgende gjøres for å få utbetalt støtte:
1. Register ryddeaksjonen som avsluttet på Ryddenorge.no.
2. For at vi skal vite hvilken sak det gjelder, svar på eposten du mottok med tilsagn fra Råfisklaget og legg ved:
    a. Rapport og bilder som viser dugnadsinnsatsen. Bildene må være godkjent til bruk på Råfisklagets nettsider og sosiale media.
    b. Dokumentasjon/kvittering for innlevert søppel til deponi.

Vi sender bekreftelse på at vi har mottatt og godkjent rapport, og at pengene utbetales.

Lykke til! Har dere spørsmål, kontakt oss telefon 77 66 01 00 eller epost firmapost@rafisklaget.no

#rentmiljø #forkystensverdier


https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/