Presiseringer vedrørende omregning minstepris torsk

1. Ut fra Fiskeridirektoratets gjeldende omregningsfaktorer fremkommer minsteprisene for sløyd torsk med hode ved å multiplisere minsteprisen for sløyd torsk uten hode med 0,787. For torsk som leveres sløyd uten hode og ørebein fremkommer minsteprisen for sløyd med hode ved å multiplisere med faktor 1,200.

2. Minsteprisen for den minste torskestørrelsen gjelder for torsk minst 44 cm lengste lengde og for eventuell lovlig fanget torsk under dette minstemål.https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/