Ny fisker

Er du registrert i Fiskeridirektoratets manntallregister eller fritidsfisker, må du registrere ditt kontonummer hos Norges Råfisklag for å kunne motta oppgjør for levert fangst. Dette gjøres ved å fylle ut vår oppgjørsavtale.

Du vil automatisk få tilgang til Min Side. Min Side inneholder informasjon om blant annet dine leveringer, betaling og kvoter. Du kan administrere din profil, endre adresse, kontaktinformasjon og få tilgang på en rekke elektroniske tjenester.

Oppgjørsavtale Word Oppgjørsavtale PDFUtfylt oppgjørsavtale må sendes til Råfisklaget. Vi tar ikke imot informasjon om bankkontonummer pr telefon.
Informasjonsark oppgjør
fiskeridir.noFiskeridirektoratets egen veiledning hvordan du blir fisker. 

Flere spørsmål? Kontakt vårt Tjenestetorg 77 66 01 00https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/