Salgstjenester

Våre salgstjenester legger til rette for å selge fisken direkte til kjøper, via auksjon eller ved hjelp av andre ordninger. 

Trenger du hjelp eller har spørsmål

Kontakt vår salgsavdeling


https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/