Levendelagring av torsk

Fisker har mulighet for å lagre levendefanget torsk i merd. Denne fisken kvoteavregnes i 2020 med 70 %, dvs si at 1000 kg levende torsk vil bli kvoteavregnet med 700 kg. For at en skal kunne oppnå kvotebonus skal fisken mellomlagres i minst tre uker før slakting.

Kvotetype «bonuskvote ved levende lagring» skal angis på landings- og sluttseddel. Fiskefartøyet skal være godkjent av Mattilsynet, og fisker registrert i ordningen hos Fiskeridirektoratet og Råfisklaget.

Fisker skriver og sender inn elektronisk landingsseddel fortløpende via Min Side.

Ta gjerne kontakt med oss før fangststart hvis det er noe du lurer på.

PåmeldingVeiledning landingsseddelhttps://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/