Leiefartøy

Felt 1 fylles ut med navn på oppgjørsmottaker, og skal være eier av fartøyet som føres i felt 4.

Felt 2 fylles ut med registreringsmerke på leverende fartøy.

Sett kryss i felt 3.

Felt 4 fylles ut med registreringsmerke på fartøyet som skal kvoteavregnes, og skal eies av oppgjørsmottaker som føres i felt 1.

Rented vessel

Box 1: fill in the name of the payment receiver, corresponding with the name of the owner in box 4.

Box 2: fill in the name of the active fishing vessel

Mark box 3

Box 4: fill in the registration number of the vessel who owns the quota, corresponding with owner in box 1.

 https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/