Reserveløsning landingsseddel

1. Formål

Reserveløsningen skal sikre tildeling av seddelnummer i tilfelle landingsseddel ikke kan innrapporteres på vanlig måte f.eks når det ikke oppnås kontakt med web-service eller eget datasystem er ute av drift.

2. Fremgangsmåter

Man kan rekvirere reserveseddel enten ved å sende SMS eller ved å ringe Norges Råfisklag. For å rekvirere pr. SMS må mobilnummer være autorisert på forhånd. Hvert mottak bør derfor varsle Råfisklaget om hvilke mobilnummer man vil benytte til i rekvirere reserveseddel.

Man skal alltid ha tilgjengelig kopi av reserve-versjonen av landingseddel til reserveløsningen.

Landingsseddelens kvantum må være kjent ved begge fremgangsmåtene.

**Send SMS til 90 16 01 00/ 90 26 01 00 med tekst: lev Mottaksnummer Båtnummer Nettovekt (eks: lev t9211 t900lk 201925). Tildelt seddelnummer sendes som svar på SMS.
**Ring Råfisklagets tjenestetorg 77 66 01 00 eller seddelgruppens vakttelefon 41 46 84 40 for å be om manuelt tildelt seddelnummer.

Reservenummer vil bli fulgt opp av Råfisklaget. Dersom det rekvireres reservenummer som ikke blir brukt det meldes til Råfisklaget slik at seddelnummer kan makuleres.

3. Registrering

**Ved kontaktbrudd med web-service registreres seddelnummer fra reserveløsning på landingsseddel før seddel skrives ut
(se pk 6 vedr. innsending).
**Ved feil på eget datasystem skal landingsseddel skrives på reserveformular og påføres tildelt seddelnummer.

4. Signering

Fisker og mottaker signerer landingsseddel, enten på utskrift av landingsseddel eller på manuelt utfylt reserveformular.

5. Kopi av seddel

Kopi av underskrevet landingsseddel i reserveløsning sendes straks til Norges Råfisklag på e-post.

6. Innsending

Når driften er opprettet, skal seddel alltid sendes til Norges Råfisklag gjennom normalløsningen med påført seddelnummer fra reserveløsning.https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/