Støtte til mottaks- og servicestasjoner

Støttefondet for mottaksstasjoner har til formål å yte tilskudd som bidrar til å styrke rammebetingelsene for fiskerinæringen. Fondet ledes av Fiskarlag, Fylkeskommune og Råfisklaget. Se angitte vedtekter for din region ved søknad om støtte.https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/