Hvem kan søke om Råfisklagskortet?

Redere/høvedsmenn:

På fartøy som er registrert i fartøyregisteret og som får oppgjør gjennom Norges Råfisklag.

Mannskap:

På fartøy som får oppgjør gjennom Norges Råfisklag.
Som er registrert fisker på blad B i Fiskermanntallet.

Fast ansatte i Norges Råfisklags eierorganisasjoner:

Fylkesfiskarlagene i Nord-Møre, Midt-Norge, Nordland, Fiskarlaget Nord

Norsk Sjømannsforbund

Fiskebåtredernes Forbund

Norges Kystfiskarlaghttps://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/