Rentebetingelser 

 

Rente Gyldig fra Sats
Innskuddsrente (kreditrente) 01.06.20 0,5 %
Rente ved forskudd (debetrente) 01.06.20 2,5 %

 

Gebyr 01.01.20 Sats
Årsgebyr Råfisklagskortet   0 kr
Uttak i minibank utland   30 kr + 0,5%
Uttak i minibank innland   10 kr
Varekjøp innland og utland   0 kr
Vekslingskurs ved bruk i utland   2,00 %
Nettbank for privat og enkeltpersonforetak    0 kr
Nettbank for bedrift koster, jfr. bankens prisliste.    

 

 
https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/