Føringstilskudd kystreke - rammen oppbrukt

Vi viser til rundskriv nr 7/2020.

Norges Råfisklag gjør oppmerksom på at rammen på 300.000 kroner avsatt til føringstilskudd for kystreke, råreker til pilling, er i ferd med å bli oppbrukt. Dette kan medføre at ordningen midlertidig vil bli stoppet. Etter ferieavvikling vil vi søke utvidelse av rammen med sikte på at ordningen kan videreføres ut året.

29.JUL.2020 11:34