Forbud mot ilandføring av kveite over 2 meter

Fiskeridirektoratet har presisert følgende i §48 i utøvelsesforskriften: All fangst av kveite over 2 meter skal straks slippes tilbake på sjøen. Påbudet gjelder uavhengig av om kveiten er død eller dødende. Forskriften gjelder fra 09.10.2017.

I samsvar med dette fjerner vi muligheten for omsetning av kveite over 2 meter lengste lengde. Dette gjelder all kveite over 100 kg sløyd u/hode, og den varekoden fjernes dermed fra Råfisklagets register. Videre endres størrelsesgruppen 60-100 kg til følgende: Kveite minst 60 kg under 2 meter, lovlig fanget.

Endringen vil bli tatt inn på minsteprislista ved neste oppdatering.

10.OKT.2017 14:07