Melding vedr. vurderinger knyttet til Covid-19 (korona-viruset)

Norges Råfisklag har i møte med fiskekjøpernes organisasjoner drøftet situasjonen knyttet til  Covid-19 (korona-viruset) og aktuelle konsekvenser for sjømathandelen.

På denne bakgrunn oppfordrer Norges Råfisklag aktørene på hav og land om tett dialog for å tilpasse fisketakt og landinger til markedssituasjonen.

10.MAR.2020 12:13