Melding vedr. vurderinger knyttet til Covid-19 (korona-viruset)

Arbeidsutvalget (AU) i Norges Råfisklag har i dialog med fiskeindustriens organisasjoner vurdert behovet for regulering av fisket i lys av situasjonen med covid-19 (korona-viruset).

Konklusjonen er etter dialogen at det ikke iverksettes noen reguleringer.

Råfisklaget vil følge den videre utviklingen nøye sammen med fiskeindustriens organisasjoner.

Fiskerne må som tidligere meddelt, holde tett dialog med sine fiskekjøpere for å sikre tilpasning av fisketakten i forhold til markedssituasjonen.

12.MAR.2020 15:34