Nye regler ved fiske og seddelføring av kveite under minstemål

Fra 1. januar 2012 har Fiskeri og Kystdepartementet bestemt at det ikke er tillatt å lande kveite under minstemål. 
Kveite er fjernet fra listen over fiskeslag som skal ilandføres dersom den er død eller døende.
Videre er det endret i utøvelsesforskriftens § 46 første ledd, slik at det ikke lenger er tillatt å ha innblanding av undermålskveite i fangstene.

Dersom det tross forbudet skulle landes undermåls kveite skal denne føres på egen seddel og merkes utilsiktet fangst.

Minstemål for atlantisk kveite er 80 cm. Omregnet til vekt tilsvarer dette 5,5 kg rund, 5,0 kg sløyd med hode og 4,0 kg sløyd og hodekappet. (06.01.2012)