Presisering endret omregning minstepris rundtorsk.

Jfr rundskriv nr 29/2015, s. 2 hvor minsteprisen for rund torsk framgår.

Verdien av biproduktene som inngår i torsk, er redusert over tid. Som følge av dette ble det i prisforhandlingen 8. desember 2015 enighet om følgende endring som omfatter minsteprisen for torsk som omsettes/seddelføres rund:

Tidligere har minsteprisen for rund torsk framkommet ved å dividere minstepris for sløyd/ hodekappet torsk med 1,5. Denne faktoromregningen videreføres, men nå med et trekk på 30 øre pr rundvektkg, som representerer nevnte verdireduksjon på biproduktene.

Det framgår av protokollen fra prisforhandlingen at fremtidige endringer i verdien av biproduktene, opp eller ned, vil gi seg tilsvarende utslag på minsteprisen for rundtorsk.

Biproduktene tilfaller, som tidligere, kjøper for kvanta som omsettes/seddelføres rund.

(11.DES.2015 14:25)