Anmodning om å avklare leveringsavtale før fiskestart av notsei

Norges Råfisklag anmoder seinotflåten om å kontakte kjøper for leveringsavtale før man legger ut på tur.

(02.MAI.2016 08:19)