Frist for krav om føringstilskudd 2013

I forbindelse med avslutning av inntektsåret 2013, må dokumentasjon/krav om føringstilskudd for 2013 være oss i hende innen 05.01.2014.

Dersom krav kommer inn etter fristen, vil det ikke være tilskuddsberettiget.