Oppheving av ekstraordinært føringstilskudd fisk og lever/rogn

Tilskuddsordningene kunngjort i rundskriv nr 13 og 14/2020 avsluttes 17. mai 2020, d.v.s. de omfatter kvanta ført til og med denne datoen.

For kjøpere som innen datoen har fått tilsagn om tilskudd, må dokumentasjon i form av fraktbrev innsendes innen 22. mai 2020 for å være tilskuddsberettiget.

14.MAI.2020 14:18