Anmodning om redusert fiske etter lyr

Markedssituasjonen for fersk lyr er utfordrende, med økte tilførsler og reduserte priser.

Norges Råfisklag anmoder derfor om at fiske der lyr inngår, begrenses og tilpasses kjøpers etterspørsel.

18.APR.2018 14:23