Frist for krav om føringstilskudd 2014

I forbindelse med avslutning av inntektsåret 2014, må dokumentasjon/krav om føringstilskudd for 2014 være oss i hende innen 09.01.2015.

Dersom krav kommer inn etter fristen, vil det ikke være tilskuddsberettiget.

(18.DES.2014 09:38)