Korrigering kvantumssats føringstilskudd

Med henvisning til rundskriv nr 2014/06, vedlegg 1, gjøres følgende endring i kvantumssatsen som er en av parametrene som definerer tilskuddssats for kvanta som føres fra mottaksstasjoner/-anlegg til produksjonsanlegg.
Kvantumssats, avtrappende kilosats for økende kvantum beregnes slik:

Første 50 tonn  100 øre
Neste 50 tonn, d.v.s. 50-100 tonn 80 øre 
Neste 100 tonn, d.v.s. 100-200 tonn 60 øre
Neste 100 tonn, d.v.s. 200-300 tonn 40 øre
For kvanta utover 300 tonn 20 øre

Kvantum regnes fra årets begynnelse. Ved bytte av produksjonsanlegg i løpet av året, kan kvantum restartes ved klart atskilte sesonger.

Endringen gjelder for kvanta ført fra og med mandag 16. juni 2014.