Oppheving av regulering hysefiske

Arbeidsutvalget i Norges Råfisklag har vedtatt å oppheve reguleringen i hysefisket med døgnkvoter fra og med 7. juni 2019.

Norges Råfisklag vil følge utviklingen i fisket fremover og ny regulering kan bli innført på kort varsel dersom situasjonen endrer seg.