Oppheving overskuddsføring for torsk ført ut av Finnmark

Vi viser til vår melding av 19.04.2013, der Finnmark ble definert som overskuddsområde for torsk m.h.t. bruk av føringstilskudd, med virkning for omsetning fra og med mandag 22. april 2013 og inntil videre.

Norges Råfisklag’s arbeidsutvalg har vedtatt at ordningen gjelder ut inneværende uke, d.v.s. for omsetning til og med 19. mai 2013, og opphører etter det.