Overskuddsføring torsk ut av Lofoten (sone 5) - ytterligere forlenget frem til 21. april

Vi viser til våre meldinger datert 15.3. og 05.04.13, se utgåtte meldinger. Det framgår der at nevnte ordning tidsmessig er begrenset til kvanta innkjøpt i perioden 18. mars til og med 14. april 2013.

Arbeidsutvalget i Norges Råfisklag har nå vedtatt utvidelse av ordninga tidsmessig med ytterligere ei uke, d.v.s. for kvanta innkjøpt fram til og med søndag 21. april 2013.

Vi presiserer at ordninga omfatter torsk som føres ut fra overskuddsområdet til kjøpere i Norges Råfisklags distrikt.