Presisering turkvote for fangster som ilandføres rund

Vi viser til våre meldinger datert 25.01.2013 og 01.02.2013, jfr web; Turkvota innført for omsetning fra og med 4.februar 2013.

For ordens skyld presiseres at turkvota på 40 tonn omfatter ilandføring av rundfisk av alle arter, ikke bare torsk.