Søknadsfrist støttefond for mottaksstasjoner

Vi minner om at fristen for innsending av søknad for drift og investeringstilskudd for mottaksstasjoner i Finnmark, Troms og Nordland er 30.06.2016.

Informasjon, søknadsskjema og regelverk finner du her

Søknaden sendes til formapost@rafisklaget.no

Kontaktpersoner:
Tove Isaksen, tel. 975 09 062, tove.isaksen@rafisklaget.no
Willy Godtliebsen, tel. 951 09 277, willy.godtliebsen@rafisklaget.no

(12.MAI.2016 08:49)