Stopp i føringstilskudd taskerabbe

Rammen avsatt til ordningen, jfr rundskriv nr 16/2013, er nådd. Tilskudd til føring av taskekrabbe og tilhørende trekk av egenandel, opphører derfor ved utløpet av inneværende uke. Kvanta omsatt f.o.m. mandag 9. desember 2013 er dermed ikke tilskuddsberettiget.