Videreføring av minsteprisene for kveite
 
Etter samråd med kjøpergruppen NSL/Sjømat Norge videreføres minsteprisene for kveite slik de framgår av rundskriv 34/2016. Følgende minstepriser gjelder fram til og med søndag 4. desember 2016:
 

Størrelse Minstepris (kr pr kg sløyd u/hode)
 
Kveite under 20 kg, lovlig fanget
Kveite 20 - 40 kg
Kveite 40 - 60 kg
Kveite 60 – 100 kg
Kveite minst 100 kg
 
60,-
55,-
45,-
30,-
25,-
 
Med mindre annet kunngjøres innen utløpet av perioden, gjeninnføres minsteprisene som framgår av rundskriv nr 28/2016 (minsteprislista) for kvanta som omsettes fra og med 5. desember 2016. 

 

(25.11.2016)