Fangstrapport

For hovedprodukter er kvantum omregnet til rund vekt, for biprodukter er det levert kvantum som gjelder. Av denne grunn vil summene for kvantum være for høye, da rund vekt allerede inkluderer biprodukter. Sumtallene summerer bare tallene i rapporten, og tar ikke hensyn til dette.

Kvantumet er angitt i tonn. Verdi avrundet til millioner kroner. Tallene baserer seg på landingsuke (seddeldato).

  Nasjon Gruppenavn Varenavn Kvantum
akt. år
Kvantum
året før
+/-
%
Verdi
akt. år
Verdi
året før
+/-
%
  Norske fartøy Rå fisk Torsk 254030 254099     0.0 6510 4272    52.4
    Rå fisk Hyse 54647 54930    -0.5 985 756    30.4
    Rå fisk Sei 91364 69534    31.4 1049 562    86.8
    Rå fisk Div. fisk 44432 48022    -7.5 601 460    30.7
    Skalldyr Reker pill/frys 10887 11353    -4.1 269 276    -2.5
    Skalldyr Reker div. 949 1645   -42.3 76 104   -26.8
    Skalldyr Div. skalldyr 231329 221451     4.5 1075 1095    -1.8
    Kval og sel Kval 33 0     0.0 20 22   -10.0
    Kval og sel Sel 0 0     0.0 1 2   -74.5
    Alg   70216 65956     6.5 21 19    11.9
    Blø   62 14   356.1 1 0   308.0
    Leppefisk   12 9    31.7 4 5   -13.7
    Tilvirket vare All fisk 12639 13771    -8.2 200 158    26.2
    Utilvirket biprodukt All fisk 26458 20296    30.4 115 80    43.2
Sum       797058 761080   10927 7811  
  Utenlandske fartøy Rå fisk Torsk 56883 57360    -0.8 1139 787    44.8
    Rå fisk Hyse 9405 8412    11.8 74 47    56.0
    Rå fisk Sei 6886 8479   -18.8 55 54     1.9
    Rå fisk Div. fisk 4809 5415   -11.2 30 41   -27.0
    Skalldyr Reker pill/frys 694 4477   -84.5 14 95   -84.9
    Skalldyr Reker div. 775 536    44.7 34 21    57.6
    Tilvirket vare All fisk 16854 19830   -15.0 272 214    26.9
    Utilvirket biprodukt All fisk 1276 1553   -17.8 8 8    -6.4
Sum       97582 106062   1626 1267  
Page Sum       894640 867142   12553 9078  
Total Sum       894640 867142   12553 9078  


Årstall 2022
Uke nr. 31
Sone A
User PUBLIC