Oppfisket fiskeslag

Rapporten viser kvantum levert på sluttseddel for valgt periode og valgt varekode. I tillegg kan angis om en bare vil vise fangster fra norske fartøy og/eller om en bare vil se tall fra fangster nord for 62. breddegrad.

Redskapsdetaljer viser summer for redskaper samt totalen for alle redskapene.

  Rundvekt (kg) Verdi Ant. fartøy
Torsk 246,634,565 6,414,011,466 4,618
TOTALT 246,634,565 6,414,011,466 4,618


Vis redskapsfordeling? N
F.o.m fangstdato 01-JAN-22
T.o.m fangstdato (valgfri) 11-AUG-22
Fiskeslag 102202
Kun norske fartøy? J
Kun nord for 62. br.grad? J
F.o.m fartøyelengde 0
T.o.m fartøyelengde 999
Elapsed Time 31.91 second(s)
User PUBLIC