Parametre til "Redskapsrapport"

Velg periode for å kunne sammenligne med tilsvarende for året før.

Se hjelp angående valg av periode.

Query Options
Årstall
Uke nr.
Vareslag
Nasjon Norsk
Utenlandsk
Alle

Row Order Options
Order by 1.
2.
3.
4.
5.
6.


General Options
Utdataformat