Tromsø 23.01.02

Sirkulærebrev

Til kjøpere med dispensasjon fra oppgjørsordningen

ENDRING MHT BEREGNING AV MVA PÅ LAGSAVGIFT UTENLANDSKE LANDINGER

I forbindelse med bokettersyn gjennomført i laget fra 1994, ble det reist spørsmål fra Troms Fylkesskattekontor om det skulle beregnes mva av lagsavgift for utenlandske landinger. Det ble i 1994 ikke fattet noe endringsvedtak, men spørsmålet ble reist videre til skattedirektoratet. I november 2001 fikk Norges Råfisklag svar på henvendelsen og det ble konkludert fra skattedirektoratet at lagsavgift for utenlandske landinger skal heftes med mva (11,11%).

Ordningen får ikke tilbakevirkende kraft, men innføres fra og med alle leveranser foretatt etter 1.januar 2002. Dette innebærer at kjøperne blir belastet lagsavgift + 11,11% mva for landinger fra utenlandske fartøy. Kjøperne vil selvsagt få dette tilbake ved sine respektive mva-oppgjør.

Dersom kjøperne skulle fakturere lagsavgiften videre på de utenlandske fiskerne antar vi at mva må beregnes. Kjøperne må da innbetale denne avgiften videre i forbindelse med mva-oppgjøret og de utenlandske fiskerne kan søke myndighetene om tilbakebetaling av mva.

Ordningen gjelder kun mva av lagsavgiften.

 

Norges Råfisklag

 

Alf-Erik Veipe

Økonomidirektør

Tommy Nygård