Bli med oss på ryddelaget i år også!

Bli med oss på ryddelaget i år også!

Norges Råfisklag støtter for fjerde år på rad ryddeaksjoner fra Finnmark til Nordmøre. Søppel i havet er et enormt miljøproblem som berører oss alle, og vi håper at det også i år er mange som ønsker å delta sammen med oss i ryddedugnaden.

Vi håper det blir mange søkere til støtteordningen, og mange flotte aksjoner. Strandrydding kan bevisstgjøre og endre holdninger, og på den måten bidra til et bærekraftig hav.

 

Les mer og søk om støtte her

Norges Råfisklag støtter ulike aktiviteter

Markedsaktiviteter og kompetansehevende aktiviteter for fiskere.

Markedsføringsaktiviteter som gjennomføres av norske produsenter og eksportører.

Matfestivaler, messearrangementer og produktpresentasjoner, kulturelle/allmennyttige arrangementer i fiskerimiljø eller med fisk som tema.

Miljøorganisasjoner som arbeider med fiskeri/fiskerirelatert virksomhet.

Utdanningsinstitusjoner med fiskerirelatert virksomhet eller tema; markedsundersøkelser- og info, hovedfagsoppgaver, studiereiser, arrangement.

Studenter kan søke om støtte til studiereiser med relevant innhold i forhold til fiskerinæringen.

Sponsormidler til idrettsdrakter for lagidrett.

Jubileumsarrangement ved markering av 50-75-100 år i lokale fiskarlag.

Aktivitetene skal være utadrettet og innenfor Råfisklagets distrikt

Søknaden skal innholde

1. Navn på arrangement/prosjekt.
2. Dato for gjennomføring.
3. Målgruppe.
4. Kort beskrivelse av type arrangement/prosjekt.
5. Søknadsbeløp.
6. Plan for synliggjøring av aktiviteten og Norges Råfisklags som bidragsyter.
7. Andre opplysninger.
8. Kontaktinfo; Fullt navn, navn på organisasjon el bedrift, postadresse, epost, telefon.

Send søknad til firmapost@rafisklaget.nohttps://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/