Salg av fangst

Vi organiserer omsetningen av villfangede marine arter fra og med Nordmøre til og med Finnmark og er en moderne markedsplass for bærekraftig norsk sjømat.

Fisker har flere muligheter når fangsten skal selges. Direkteavtale med fiskekjøper. Auksjon av fangsten på internett. Sjølproduksjon av fangst. Langsiktig avtale med fiskekjøper.

NR auksjon II (Ny innlogging)
BudfristVareSnittKvant.Fartøy
08.12 10:00Sei1,63 kg6073J.Bergvoll
08.12 10:00Sei0,78 kg22695Båtsfjord
08.12 10:03Sei0,99 kg1732J.Bergvoll
08.12 10:03Gråsteinbit2,42 kg39629Vesttind

Hvem kjøper fisk i sommer?

Opplysninger fra kjøper om leveransesituasjon sommeren 2021.

Se oversikt her

Oppdatert 22.07.2021https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/