Salg av fangst

Vi organiserer omsetningen av villfangede marine arter fra og med Nordmøre til og med Finnmark og er en moderne markedsplass for bærekraftig norsk sjømat.

Fisker har flere muligheter når fangsten skal selges. Direkteavtale med fiskekjøper. Auksjon av fangsten på internett. Sjølproduksjon av fangst. Langsiktig avtale med fiskekjøper.

NR auksjon II (Ny innlogging)
BudfristVareSnittKvant.Fartøy
19.05 10:00Sei0,86 kg40616Kvalnes
19.05 10:00Torsk4224Grotle
19.05 10:03Sei1,20 kg3976Kvalnes
19.05 10:06Hyse822Kvalnes

Hvem kjøper fisk i sommer?

Opplysninger fra kjøper om leveransesituasjon sommeren 2021.

Se oversikt her

Oppdatert 22.07.2021https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/