Råfisklaget har fått nye nettsider
Gå til de nye nettsidene her

Norges Råfisklag er en tjenesteleverandør for aktører innen sjømatnæringa

Med utgangspunkt i mer enn 75 års erfaring fra sjømatnæringen, legger vi til rette for fiskernes verdiskapning gjennom våre tjenester.

Effektiv oppgjørsordning garanterer fisker oppgjør etter 15 dager. Ressurskontroll som sikrer en bærekraftig beskatning av ressursene i havet. Tiltak som hever kvaliteten på levert råstoff.
 

Hvordan behandle fangsten?

Hvordan behandle fangsten?

Hvordan behandle villfanget sjømat for å beholde og fremme den gode kvaliteten? Instruksjonsfilmer fangstbehandlinghttps://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/