Råfisklaget har fått nye nettsider
Gå til de nye nettsidene her

Prisutvikling fryst torsk fra norske fartøy

all sløyd og hodekappet torsk over 2,5 kg (tonn rundvekt og kr/kg)

 
 
ErrMSG: ORA-12560: TNS:protocol adapter error


https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/