FISKNYTT - det nyeste fra fiskerinæringen:

⚓️ Leveransene av sjøfryst råstoff bidrar betydelig til ukesomsetningen forrige uke. Hele 143 av totalt 230 mill kroner kommer fra omsetningen av sjøfryst råstoff. Leveransene av frosset reke er en betydelig bidragsyter med 89 mill kroner av totalen. Dette bidrar til at omsetningen fra norske fartøy tar betydelig innpå fjorårets omsetning. På ferskomsetningen var det god aktivitet i blåkveitefisket mandag og tirsdag, men med en kraftig reduksjon fra onsdag og ut uken. Ellers økte leveransene av notsei til en nær dobling fra uka før, og videre har vi fine bidrag fra kongekrabbe, taskekrabbe, kystrekefangster og leppefisk i sør.
👉 Sørg for å ha en leveringsavtale før du starter å fiske. Se hvem som kjøper fisk og skalldyr i sommer her
🐟 Sjekk at kystkoden/fangstfeltet på seddelen er riktig før du signerer: Se hvordan her

Les alt om fisket i perioden 23. - 29. augustHer finner du fisket foregående perioder Se gjennomsnittspriser for fersk fisk pr. uke 34 og hittil i år Se gjennomsnittspriser for tidligere uker her

Fangstrapport hval pr uke 37

1 fartøy fikk fangst
4 vågehval fanget 
575 vågehval totalt
503 på samme tid i fjor

 

Hilken fisk er best akkurat nå?Sesongkalender gir deg svaret

Reker er kortreist og miljøvennlig mat for kvalitetsbevisste forbrukerehttps://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/