Seddelinformasjon

Sluttseddelen utstedes av godkjent kjøper ved levering av fangst og garanterer fisker oppgjør, les mer. Landingsseddel utstedes når omsetning ikke skjer ved levering. Seddelsystem for overføring av seddel til oss kan kjøpes fra en systemleverandør, eller vår webseddel kan benyttes fra Min Side.

Sedlene signeres med CatchSign-appen:
Sedlene signeres på mobil og overføres elektronisk direkte etter levering.
Signering av seddel gjøres i CatchSign appen på mobil eller nettbrett, se veiledninger under. Les informasjon om esignering av seddel her (norsk) eller her (in english).

 

Systemleverandør landingsseddel

Edi Systems As

Systemleverandør regnskapsintegrasjoner

Jupiter System Partner AS

Se filmsnutt om sluttseddel

Sluttseddelen er grunnlaget for:

- Betaling til fisker
- Regning til fiskekjøper
- Kontroll av mengde fisket
- Norges offisielle fangststatistikk
- Fastsetting av størrelse på bestand
- Fastsetting av kvoter
- Miljøsertifisering 
- FangstsertifikatLes mer om sluttseddelenhttps://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/