Garantert oppgjør

Sluttseddelen du får ved levering av fangst til godkjent kjøper garanterer deg oppgjør. En unik ordning for fiskere som leverer i Råfisklagets distrikt.

Oppgjør på konto etter 15 dager. Renter ved utbetaling etter forfall. Fordeling til skatte-, drifts- og lønnskontoer. Fordeling til andre mottakere slik som redskapsleverandører og skipsverft.
 


https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/