Garantert oppgjør

Sluttseddelen du får ved levering av fangst til godkjent kjøper garanterer deg oppgjør. En unik ordning for fiskere som leverer i Råfisklagets distrikt.

Oppgjør på konto etter 15 dager. Renter ved utbetaling etter forfall. Fordeling til skatte-, drifts- og lønnskontoer. Fordeling til andre mottakere slik som redskapsleverandører og skipsverft.
 

Vi garanterer deg oppgjør for fangsten når:

**Regelverket ved leveranser er fulgt og du har mottatt en signert sluttseddel.

Merk: når en fiskekjøper eier mer enn 50 % av et fiskefartøy eller omvendt, kan oppgjørsgarantien frafalles delvis eller i sin helhet (se § 11 i garantibestemmelsene i linken under).

Finn gjeldende garantibestemmelser på våre nye nettsider her

Søk om forskudd på levert fangst:

Tjenestetorg 77 66 01 00

 

Avregning - oppgjør

Gjør som andre fiskere og få tilgang til det du trenger på Min Side. Er du ikke bruker, ordner du det enkelt her.

En bonus er at du slipper å vente på at avregninger skal bringes gjennom Posten, men heller motta dem som e-post flere dager tidligere.https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/