Kvalitetstjenester

Kvalitet kan aldri bli gjentatt for ofte. Kvalitet-kvalitet-kvalitet, eller verdiskapning-verdiskapning-verdiskapning. Det er det vi egentlig snakker om. Nasjonal verdiskapning og omdømmebygging for norsk sjømat over tid.

Råfisklag bidrar gjennom sporing og ressurskontroll til trygg mat og god forvaltning av havets ressurser.

Vi tilbyr ulike kvalitetstjenester:

Kvalitetsveiledninger og kursInstruksjonsfilmer fangstbehandling Kvalitetspatruljen Skreipatruljen og kvalitetsmerket Skrei Spør oss om kvalitetskurs og foredrag Priser tineprøver Bestill tineprøver Årets kvalitetsfisker


https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/