Råfisklagskortet - for deg som er fisker!

Har fått med deg renteoppgangen? Nå får du hele 1,5 % rente på din lønnskonto!

Når du bestiller Råfisklagskonto og kort hos vår bankforbindelse SpareBank 1 Nord-Norge får du
1,5 % rente på lønnskonto. Dette er over det som tilbys på de fleste brukskonti, bestill konto og kort her.

Om du er reder eller mannskap spiller ingen rolle - du får de samme fordelene.

Er du reder, husk å melde fra til Råfisklaget når du har fått ditt nye kontonummer fra SpareBank 1.

Du kan også opprette flere bankkontoer med samme rentebetingelse. Det er heller ikke kortgebyr på Råfisklagskortet.

Fiskere med Råfisklagskonto vil få disponibelt beløp tilgjengelig dagen etter leveranse som et "forskudd", se rentebetingelser ved benyttelse av denne ordningen lenger ned på siden.

Når Råfisklagskontoen ikke er din hovedkonto er maksimal overføring til denne, fra din hovedkonto,
75 % av hvert fangstoppgjør.

Vi følger med rentemarkedet og vil alltid gi deg gode renter på Råfisklagskortet!

 

Hvem kan søke om Råfisklagskortet?

Redere/høvedsmenn:

På fartøy som er registrert i fartøyregisteret og som får oppgjør gjennom Norges Råfisklag.

Mannskap:

På fartøy som får oppgjør gjennom Norges Råfisklag.
Som er registrert fisker på blad B i Fiskermanntallet.

Fast ansatte i Norges Råfisklags eierorganisasjoner/faglag:

Fylkesfiskarlagene i Nord-Møre, Midt-Norge, Nordland, Fiskarlaget Nord

Norsk Sjømannsforbund

Fiskebåt

Norges Kystfiskarlag

Rabattavtaler

Svært gunstige priser på mobiltelefoni og mobilt bredbånd.
For å få de nye betingelsene må det inngås en ny avtale med Telenor.
Se mer på telenor.no her

Rabatter på mobiltelefoner
Tilbehør mobiltelefon 30 % rabatt
Data tilbehør mobiltelefon 20 % rabatt
Rabatt på kjøp av førstehjelpsutstyr og kurs:
25 % rabatt for kjøp inntil kr 4.500,-
30 % rabatt for kjøp over kr 4.500,-
Ta kontakt med: tom@npaid.org
Telefon: 23 35 35 90/ 95 91 53 44 
Innskuddsrente 1,5 % fra 1. juni
Gebyrfrie varekjøp
Ingen årsgebyr
Smøreolje 20 % rabatt
Kjemiprodukter 15 % rabatt
Årsforbruk gassolje:
Inntil 10 m85 øre/ltr.
10-20 m3 95 øre/ltr.
20-30 m3 115 øre/ltr.
over 30 m3 125 øre/ltr.
Ved mellom- og kystserviceanlegg reduseres rabatter med 15 øre/ltr.

Rentebetingelser 

 

Rente Gyldig fra Sats
Innskuddrente (kreditrente) 01.06.22 1,5 %
Rente ved forskudd (debetrente) 01.06.20 2,5 %

 

Gebyr 01.01.20 Sats
Årsgebyr Råfisklagskortet   0 kr
Uttak i minibank utland   30 kr + 0,5%
Uttak i minibank innland   10 kr
Varekjøp innland og utland   0 kr
Vekslingskurs ved bruk i utland   2,00 %
Nettbank for privat og enkeltpersonforetak    0 kr
Nettbank for bedrift koster, jfr. bankens prisliste.    

 

 


Kundeservice tel. 91 50 22 44

Egne gunstige abonnement for kunder med Råfisklagskortet!

Egne gunstige abonnement for kunder med Råfisklagskortet!

Telenor tilbyr et abonnement med ubegrenset data til Råfisklagskort-kunder.

Les mer og tegn abonnement på Telenor.no her

Få mer info i video her

 

Slik sjekker du saldo

Lurer du på hvor mye penger du har på Råfisklagskortet? 

Slik finner du saldo i nett- og mobilbank

For spørsmål ring 77 66 01 00 eller send e-post:

kort@rafisklaget.no


https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/