Slik sjekker du saldo i banken

Nettbank bedrift

I nettbank bedrift vises disponibel saldo i hovedbildet i nettbanken:

 

Nettbank privat

Step 1 - For å se hva disponibelt beløp er på din Råfisklagskonto i Sparebank 1 Nord-Norge må du trykke på kontoen det gjelder i «min oversikt».

Step 2 - Du vil da få opp følgende bilde, her trykker du på «informasjon», som lar deg se disponibelt beløp på konto:

 

Mobilbank

Step 1 - For å se disponibelt beløp på Råfisklagskontoen din i mobilbanken trykker du som i nettbanken på kontoen det gjelder, og deretter på «informasjon»

Step 2https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/