Ressurs og miljø

Vi utfører viktige nasjonale oppgaver innen omsetning av sjømat, sporing og et bærekraftig ressursuttak. Gjennom Fiskesalslagslova og salgslagsystemet utøver vi en effektiv ressurskontroll og gir markedene god miljø- og forvaltningsdokumentasjon. Vi sikrer fremtidige generasjoner havets muligheter.

Fisk blir til trygg og sunn mat. Tang og tare blir legemiddel. Leppefisk brukes til økologisk fjerning av lakselus. Lever blir omega 3 og helsefremmende produkter. Rekeskall blir kosmetikk.

MSC Sertifikat er et globalt miljømerke for sjømat med fokus på bærekraftig fiske. Søk etter sertifisert fiskeri her

Seafood from Norway er felles verdi for hele den norske sjømatnæringen og representerer sjømat fra bærekraftige og ansvarlige fiskerier. Seafood from Norway

CatchCertificate er et norsk fangstsertifikat for fiskeriprodukter som eksporteres fra Norge til EU.
Catchcertificate.no Brukerregistrering 


https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/