Redusert avgiftsats på fiskemel og olje

Norges Råfisklag har omdefinert avgiftssatsene på fiskemel og olje, og avgiften går ned fra 0,79 % til 0,35 %. Den nye avgiftssatsen gjelder for leveranser fra 1. juni 2017.

Tiltaket er ment å stimulere til økt omsetning av biproduktene.

01.JUN.2017 14:57